Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този сайт, формата, текста, графиката, логото, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на Ненов Техник ЕООД, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на Република България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този сайт  са собственост на Ненов Техник ЕООД.

Без прилагането на горепосоченото, Ненов Техник ЕООД може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.

Използването на този сайт не дава на потребителя права за препродажба или търговско използване на съдържанието му.

Потребителите нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от Ненов Техник ЕООД, да направят копие на този сайт или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на Ненов Техник ЕООД.

Достъп /използване на този уеб сайт не дава на потребителя правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този сайт и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на Ненов Техник ЕООД.

Потребителите нямат право да използват логото, марка или друга графика на сайта, без изричното писмено съгласие на Ненов Техник ЕООД.