Чертежи

Чертежи на КИТ-ове модели, на кораби за сглобяване и др.

Чертежи