Всички стоки, представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина, са със законова гаранция за съответствие на стоките с договора за покупко-продажба съгласно чл. 112-115 от Гражданския кодекс. Търговската гаранция не засяга правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Гражданския кодекс. Независимо от търговската гаранция, продавачът носи отговорност за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Гражданския кодекс.

Гаранцията за стоки, за които не е посочен срок, е 30 (тридесет) дни от датата на закупуване на стоките, освен ако за съответните стоки не е посочен друг гаранционен срок.

Не се признава гаранция, ако:

- Условията на портала не са изпълнени.

- Стоките са повредени в резултат на неправилна експлоатация.

- Законен опит за ремонт от собственик или друго лице.

- Повреда е целостта на стоката.

- Не е спазен гаранционният срок.

Ремонтът на стоките в гаранционни условия е за сметка на онлайн магазина. Ако стоката не подлежи на ремонт, тя се заменя с друга или сумата за тази стока се възстановява със стокова разписка, касова бележка или банков превод, сумата за транспортната или куриерска услуга за придобиването на тази стока не е включени. Транспортът на стоките от и до магазина е за сметка на собственика.