3D проектиране на детайли

NenovTechnic.eu ви дава възможност да се възползвате от услугата 3D проектиране на части и детайли за корбни модели.

  1. NenovTechnic.eu обсъжда с клиента параметрите на детайла : рамери и мащаб. Договаря цена и срок за изпълнение на проекта.
  2. NenovTechnic.eu документи за проектиране на съответния детайл : чертежи, скици, снимки и др.
  3. NenovTechnic.eu  не носи отговорност ако клиентът е подал неточни размери на детайла. По време на проетирането клиента може да внася съответните корекции съобразно желанията му.
  4. Ако клиентът одобри направения проект и реши той да бъде изпълнен на 3D принтер и да закупи изработените детайли, то за него 3D проектът е БЕЗПЛАТЕН.
  5. Ако клиентът не одобри проекта, той не се разпечатва и на клиента не се предоставя никаква документална информация или файлове.
  6. Ако клиентът одобри проекта, тогава той заплаща договорената цена и получава пълната документация или файлове по този проект.

 

3D принтиране на детайли

NenovTechnic.eu  ви дава възможност да се възползвате от услугата 3D принтиране на части и детайли за корбни модели.

  1. NenovTechnic.eu  обсъжда с клиента параметрите на <b">3D детайла за принтиране : рамери и материали. Договаря цена и срок за изпълнение на проекта.
  2. NenovTechnic.eu съответните файлове във формат *.STL, *.OBJ, *.3mf, *.amf, *.x3d или друг договорен формат.чертежи, скици, снимки и др.
  3. NenovTechnic.eu  не носи отговорност ако клиентът е подал файл с неточни размери или форма.
  4. NenovTechnic.eu  изпраща на клиента всички изработени детайли от проекта след заплащане на договорената сума по проекта.

 

Галерия 3D принтирани детайли

anchor_hall_01.jpg Ventilator_001.jpg Board_Light_153_L.JPGhook_01.JPGKontainer_03.JPG  LifeBoat_95_01.jpg LifeBoat_95_04.jpg Pin_Wheel.jpg Compass_153.jpg Shpil_153.jpg