КИТ за сглобяване

КИТ-ове модели, на кораби за сглобяване и др.

КИТ за сглобяване