За клиента

Политика за защита на личните данни
От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)
Във връзка с това, от 25 май 2018 г. Ненов Техник ЕООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:
Ненов Техник ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
Ненов Техник ЕООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.
Ненов Техник ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
- има изрично съгласие на клиента;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
- информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и Ненов Техник ЕООД – авиокомпании, транспортни компании, куриерски фирми, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част или представляват отделна услуга за изпълнение.

Обработка на лични данни
Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета или за изпълняване на договор, като срокът на тяхното съхранение.

Ползване и предаване на лични данни и целево обвързване.
Ненов Техник ЕООД ползва личните ви данни за целите на техническо администриране на уебсайта, за управление на клиентите, за анкети за продуктите и за маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаи на изрично доброволно предоставяне от страна на клиента.
Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на дийстващото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

Бюлетин
На нашия уебсайт можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.

Указания за използване на "бисквитки"/ cookies
След активиране се осъществява директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на зоната за превключване се предава директно от социалните мрежи към вашия браузър и той го включва в уебсайта.
След активиране на зоната за превключване, съответната социална мрежа може да събира данни, независимо от това дали работите със зоната за превключване. Ако сте влезли в социална мрежа, тя може да запише вашето посещение в потребителския ви акаунт. Посещението на други уебсайтове не могат да се запишат от социална мрежа, преди и там да сте активирали съответната зона за превключване.
Ако сте член на социална мрежа и не искате тя да свърже събраните при посещението на нашия уебсайт данни със съхранените данни за членство, трябва преди активиране на зоните за превключване да излезете от съответната социална мрежа.
Ние нямаме влияние върху размера на данните, които се записват от социалните мрежи с техните зони за превключване. Целта и размера на записване на данни, тяхната обработка и използване чрез съответните социални мрежи, както и съответните права и възможности за настройка с цел защита на личното ви пространство, можете да видите в указанията за защита на личните данни на съответната социална мрежа.
Информация за използваните от нас "бисквитки"/ cookies и техните функции ще намерите в указанията за "бисквитки"/ cookies
Анализ на данни за потребление
За да разпознаваме предпочитания на посетителите за нашите предложения в Интернет, ние ползваме продукти с които можем целенасочено да настроим съдържанието на нашите интернет страници, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да активираме тези функции е необходимо изрично да потвърдите вашето съгласие.
Ако впоследствие не искате Ненов Техник ЕООД да събира и анализира информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.
Изпращане и доставка
Онлайн магазинът работи със куриерска фирма за доставки на територията на страната. Доставката се извършва в рамките от 1 до 3 работни дни. Поръчки направени след 14:00 часа след обработват и изпращат на следващия ден. Стоките се изпращат след направено потвърждение от клиента -  наш служител се свързва с вас по телефона за уточняване на детайлите по поръчката и потвърждение. Доставики не се извършват в Неделя и официалните празници. Доставките се извършват с куриер от 9:30 до 17:00 часа, Събота до 13:30 като се начислява допълнителна такса съгласно тарифата на куриера. Стока/Поръчка може да се вземе от офиса на онлайн магазин www.nenovtechnic.eu

Всички пратки с наложен платеж от страна на Ненов Техник ЕООД се изпращат с услугата Пощенски паричен превод !

Услугата е маркирана в товарителницата на куриера като ППП (пощенски паричен превод).

ВАЖНО ! При заплащането на наложения платеж потребителя трябва да изиска от куриера разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж.

ВАЖНО ! В случай на издаване на фактура за стойността на пратката, фактурата ще присъства на хартиен носител вътре в пратката, като за нейното осчетоводяване потребителя трябва задължително да изиска от куриера разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж и я прикрепи към фактурата ! 

Отказ от поръчка
Вашите права, като наши клиенти, са гарантирани от Закона за защита на потребителите. Отказът от поръчка и връщането на закупената стока се осъществява в съответствие със следния откъс от ЗЗП:

Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:

1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;

2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.

(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Връщането на сумите се извършва по Банкова сметка след попълване на Протокол за връщане на стока. Изтеглете от ТУК.

Гаранция
Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
Гаранцията на стоките за които не е посочен срок, е 30 (тридесет) дни от датата на покупка на стоката, освен ако не е посочен друг срок на гаранция за съответната стока. 
Не се признава гаранция ако :
- Не са спазени условията на ганция.
- Стоката е повредена в следствие на неправилна експлоатация.
- Правен опит за ремонт от страна на собственика или друго лице.
- Повереда е цялостта на стоката.
- Не е спазен гаранционния срок.
Ремонта на стоката в условия на ганция е за сметка на онлайн магазина. Ако стоката не подлежи на ремонт, то тя се заменя с друга такава или се възтановява сумата за тази стока по стокова разписка, касова бележка или банков превод, не се включва сумата за транспорта или куриерската услуга за придобиването на тази стока. Транспортирането на стоката до и от магазина е за сметка на собственика.
Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този сайт, формата, текста, графиката, логото, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на Ненов Техник ЕООД, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на Република България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този сайт  са собственост на Ненов Техник ЕООД.

Без прилагането на горепосоченото, Ненов Техник ЕООД може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.

Използването на този сайт не дава на потребителя права за препродажба или търговско използване на съдържанието му.

Потребителите нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от Ненов Техник ЕООД, да направят копие на този сайт или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на Ненов Техник ЕООД.

Достъп /използване на този уеб сайт не дава на потребителя правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този сайт и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на Ненов Техник ЕООД.

Потребителите нямат право да използват логото, марка или друга графика на сайта, без изричното писмено съгласие на Ненов Техник ЕООД.