Буксир "Venera" - 4

Надстройка и командна рубка продължание.

Светлинен Люк.

Posted in: How to bild a Ship

Leave a comment